Hiển thị tất cả 12 kết quả

Trong ngữ cảnh điện, thiết bị đóng cắt là một loại thiết bị điện được sử dụng để mở hoặc đóng mạch điện. Chức năng chính của thiết bị đóng cắt là ngắt kết nối trong mạch điện khi cần thiết, như trong trường hợp sự cố hoặc khi cần thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị điện khác.

Thiết bị đóng cắt có thể được thiết kế dưới dạng công tắc hoặc cầu dao, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Công tắc đóng cắt thường được sử dụng trong các hệ thống điện gia đình hoặc thương mại để kiểm soát việc chạy hoặc ngừng hoạt động của các thiết bị điện, như đèn, quạt, hoặc ổ cắm. Trong khi đó, cầu dao đóng cắt thường được sử dụng trong các hệ thống điện công nghiệp hoặc trung thế để ngắt kết nối các phần của mạch điện khi cần thiết.

Việc sử dụng thiết bị đóng cắt đảm bảo an toàn cho người làm việc và thiết bị trong trường hợp cần dừng hoạt động của mạch điện một cách nhanh chóng và an toàn.

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-1P-6A-Schneider

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-1P-10A-Schneider

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-1P-20A-Schneider

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-1P-25A-Schneider

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-1P-32A-Schneider

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-1P-40A-Schneider

121,000 

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-1P-50A-Schneider

198,000 

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-2P-16A-Schneider

231,000 

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-2P-20A-Schneider

231,000 

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-2P-25A-Schneider

231,000 

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-2P-32A-Schneider

231,000 

Thiết Bị Điện Dân Dụng

Aptomat Easy MCB-2P-40A-Schneider

231,000