Thiết bị chống sét lan truyền là một loại thiết bị được thiết kế để bảo vệ các thiết bị điện và điện tử khỏi các dao động điện áp đột ngột và lớn, như gây ra bởi sét đánh hoặc các sự cố trên lưới điện. Các dao động điện áp đột ngột này, được gọi là “sét”, có thể gây hỏng hóc hoặc hỏng hóc thiết bị điện, máy tính, thiết bị điện tử, và các thiết bị khác được kết nối với nguồn điện.

Thiết bị chống sét lan truyền hoạt động bằng cách giảm điện áp của sét xuống một mức an toàn trước khi nó đạt đến các thiết bị đang được bảo vệ. Các thiết bị này thường được lắp đặt tại điểm đầu vào nguồn điện của một hệ thống hoặc trực tiếp tại các thiết bị điện tử cần được bảo vệ.

Thiết bị chống sét lan truyền chơi vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thiết bị điện và điện tử, giúp tránh được hậu quả từ các sự kiện đột ngột của nguồn điện.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.