Chi tiết sản phẩm

Bếp từ Faster FS MIX288
Mã sản phẩm : DF205
Liên hệ

0981.500.138
096.77.66.353


Sản phẩm cùng loại
Bếp từ Faster FS2SI
TS105
30 %
Liên hệ
Bếp từ Faster FSID288
FSID288
30 %
Liên hệ
Bếp từ Faster FS 216I
FS 216I
50 %
4,980,000 đ9,990,000 đ
Bếp từ Faster  FS471G
FS471G
30 %
Liên hệ
Bếp từ Faster FS741GI
FS741GI
30 %
Liên hệ
Bếp từ Faster FS 740IR
FS 740IR
30 %
16,030,000 đ22,900,000 đ
Bếp Điện Từ Faster FS 712HI
FS 712HI
40 %
8,200,000 đ13,600,000 đ
Bếp từ Faster FS 2SIR
TS108
30 %
Liên hệ
Bếp từ Faster FS3SI
DF106
30 %
Liên hệ
Bếp từ Faster FS ID288
DF203
Liên hệ
Bếp từ Faster FS MIX266
DF204
Liên hệ
Bếp từ Faster FS MIX288
DF205
Liên hệ
Điện Toàn Cầu Tổng Kho Thiết Bị Điện Nhập Khẩu